MENU

KATEGORİLER

Madde 1 - TARAFLAR:

İş bu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Zerogle Bilişim Teknolojileri  (kısaca “FİRMA” olarak anılacaktır) ve zerogle.com internet sitesi üzerinde sunulan Zerogle Bilişim E-ticaret Platformunu (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır ve siteye bağlı uygulama ve hizmetlerin kullanımı amacıyla Zerogle Bilişim internet sitesi ziyaretçisi ya da platformun üyesi (kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır).

Madde 2 - AMAÇ :

Sözleşmenin amacı FİRMA ile MÜŞTERİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.

Madde 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

SÖZLEŞME, SİTE üzerinden alınan hizmetleri tarif eder. SÖZLEŞMENİN kabulü ile taraflar arasında yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder.

Madde 4 - SÖZLEŞMENİN KABULÜ:

SÖZLEŞME, Site üzerinden satın alma işlemi sırasında “Hizmet Sözleşmesi” kutucuğunun işaretlenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

Madde 5 -HİZMETİN TANIMI:

FİRMA sunduğu SİTE ile MÜŞTERİLERİNE internet üzerinden satış yapabilmeyi sağlayacaktır.

Sitenin sahip olduğu ürünler ve ürünlerin kapsamı SİTE üzerinde belirtilen ürünlere göre fiyat değişikliği göstermektedir MÜŞTERİ SÖZLEŞME kapsamında koşulları kabul eder.

FİRMA, sunmuş olduğu bu site üzerindeki fiyatlarında yapılacak olan indirimlerin tüm hakkına sahiptir. Kişi ve kurum bağımsız olarak belirlenecek olan bu indirimler yalnızca SİTE  üzerinde ilan edilen tarihlerde geçerlidir ve MÜŞTERİ ödeme yaptığı tarihteki koşulları kabul etmiş olur. Ödeme tarihinden sonra yapılacak olan indirimlerin oran ve miktarı, cayma hakkı kapsamında bir neden olarak gösterilemez. MÜŞTERİ şeffaf olarak sunulan fiyatlandırma koşullarını bu SÖZLEŞME ile kabul eder.

Madde 6 - MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Müşterinin kullanmış olduğu ürünlerin  iade hakkı Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındadır. Arızalı ürün durumda müşteri  faturası ile en yakın yetkili servis ile irtibata geçmelidir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 7 - ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK:

Bu SÖZLEŞME, MÜŞTERİNİN; SİTE üzerinden sunulan örneğinin kabulünü onaylaması ile her iki taraf için bağlayıcı olur yürürlüğe girer. SÖZLEŞMENİN uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda Kayseri Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.