MENU

KATEGORİLER

Muhasebe nedir ?

Muhasebe işletmelerin bir hesap dönemi içerisinde yaptığı işlerin tamamını para cinsinden ifade ederek kayıt altına alan, sınıflandıran, özetleyen ve rapor eden sistemler bütünü olarak literatüre girmiştir. Burada bir işletme için en önemli olan şey, mali durumunun ve mali olaylarının kaydedilerek kontrol altında yürütülmesidir. Çünkü kaydedilmeyen hiçbir olay geçerliliğini sürdürememekte ve yönetimsel olarak zafiyet ortaya çıkarmaktadır. Bu kayıtlar, işletmenin taraflarına olan yükümlülüğünü yerine getirmekte en temel yapı taşı olmasının yanında yürütülecek diğer işler için de temel oluşturma niteliğindedir. Muhasebe demek, işletmenin satın alma, üretme, fiyatlama, satma, tahsilat, gelir gider, vergi ve buna benzer faaliyetlerin tamamının şekillenmesi için gerekli olan uygulanması gereken bir faaliyetler bütünüdür.

Bu faaliyetlerin tamamını yürütmek için gerekli olan şey ise tüm işlemleri bir arada yapabileceğiniz bir sistemdir.

Muhasebenin gerekliliği ve faydaları nedir?

Muhasebe, kısaca, önce işletmenin faaliyetlerini sağlıklı şekilde yürütebilmesi için ve sonra da iç ve dış çevresine olan sorumluluklarını yerine getirmesi için gereklidir. Burada tutulan tüm kayıtların detaylandırılması işlerin en sağlıklı şekilde yürümesi için gereklidir. Kullanılan muhasebe programı ne kadar detaylandırmaya el verirse o kadar sağlıklı veriler ortaya çıkar. Bunun içinse ihtiyaç duyulan şey özellikli bir yazılım ve profesyonelce oluşturulan, kolay kullanım sunan bir programdır. İşinde uzman bir yazılım ekibi tarafından ortaya konmuş olması, karşılaşılması muhtemel sorunların üstesinden gelmekte faydalı olacaktır.

İstenilen zamanda ihtiyaç duyulan verilerin elde edilebilmesi, işletmenin mevcudiyetini ve geleceğini etkileyecek kararlar almada başrol oynayacak ve en sağlıklı analizleri yapmakta fayda sağlayacaktır. Bunun için ihtiyaç duyacağınız şey, yukarıda da bahsettiğimiz detaylandırma işlemidir.

Muhasebe yönetimi nasıl olmalıdır?

Tüm işletme fonksiyonlarında olduğu gibi muhasebede de etkin bir yönetim şarttır. Kayıtların doğru yapılması, işlemle ile tutulan kaydın örtüşmesi, zamanında yapılması ve doğru yerlere doğru kayıtların yapılması etkili bir yönetim işidir. Tüm bu anlatılanlar gözünüzü korkutmak veya işin zorluğundan bahsetmek adına değil, tam aksine zorlayıcı görünen bu durumları tersine çevirmek için geliştirilen yöntemi size sunmak içindir. Eğer tüm bu bahsedilenler gözünüzde büyüyorsa ve zihninizde sürekli “nasıl?”sorusu çalkalanıyorsa Onelee Muhasebe programı ile tanışmanın vakti geldi demektir.

Onelee Muhasebe Programı, özellikle KOBİ’ ler için geliştirilmiş, tüm muhasebe süreçlerini en detaylı şekilde takip ve koordine edebileceğiniz, en etkili işlemleri yapabileceğiniz bir muhasebe programıdır.

Muhasebenizde hiç boş nokta kalmayacak ve atlanmayacak şekilde işlem yönetimine olanak sağlayan Onelee Muhasebe Programı, işletmenizin geleceğini etkileyecek kararları almanıza da olanak sağlayacak tüm raporları ve analizleri incelemenize sunacak ve siz de bu sayede muhasebe yönetiminizi en etkin şekilde yapabileceksiniz.

Onelee muhasebe programı nasıl çalışır?

Onelee muhasebe programı kullanacaksanız, işletmenizin yaptığı işe göre hemen hemen her faaliyetini ve birimini de kontrol altına alacaksınız demektir. İçine yerleştirilen modüller sayesinde yapılan her işleme ayrı ayrı vakit ayırmak yerine tek seferde bu işlemleri de muhasebeleştirebileceksiniz. Örneğin büyük bir perakende işletmesinde satış personelinin yaptığı işlem için ayrı muhasebeleştirme için ayrı zaman harcamanıza gerek kalmayacak. Tek seferde tüm işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Bunun yanında raporlama aşamasında işlem tek olsa da birkaç farklı rapor alma olanağına sahip olabileceksiniz. Ayrıca sürecin yönetilmesi aşamasında yapılan işlemlerin bir arada olmasından dolayı, lokasyon ve ürün farkı durumu ortaya çıkmaksızın faturalama aşamasını çok rahat halledebileceksiniz.

Onelee muhasebe programının kullanımında ne tür zorluklar vardır?

Onelee muhasebe programı kullanıcıya zorluk derecesini neredeyse sıfıra indirmiştir. Paket programlardakinin aksine, kullanılacak olan tüm formlarda dizaynı kullanıcının inisiyatifine bırakır. Kullanıcı formları düzenleyerek sonraki işlemlerin her defasında tekrar uğraşmaz. Ayrıca, menü düzenini istediği formatta hazırlayıp kullanım kolaylığını kendisi sağlamış olur.

Kullanımda karşılaşılması muhtemel diğer zorluklar için geliştirilen yöntemler, kullanıma başlandıktan sonra gözle görülür şekilde ortaya çıkacaktır. Destek ekibi, tüm kullanıcıların ihtiyaç duyduğu zamanda hizmet vermekte ve karşılaşılan durumun aşılmasında kullanıcıya son derece etkili hizmet sunmaktadır. “Bir muhasebe programı bu kadar etkili ve basit olabilir mi?” sorusu aklınıza gelebilir. Fakat günümüzde artık zamanın da bir maliyetinin olduğunu hesaba katarsak, kullanıcılarımıza bu şekilde bir programı sunmak, diğerlerinden farkımızı ortaya koymaktadır.

Onelee muhasebe programını ile başka neler yapılabilir?

Onelee muhasebe programı ile özellikle üretim işletmelerinde işler daha da basitleşmektedir. Bugün ihtiyaç duyacağınız bir MRP programının size sunacağı faydaların tamamını kat kat basit bir şekilde, içindeki modüller sayesinde elde edebileceksiniz. Reçete oluşturma, emniyet stoku, üretim formları, personel takibi, depoya aktarma, satış ve hesapların borçlandırılması, tahsilatların durumu, kasa ve bankaları işlemler dizisi şeklinde süreç olarak görebilecek ve gerektiği yerde gerekli aksiyonları alma imkanı bulabileceksiniz. Kullanım kolaylığı da göz önüne alındığı zaman yüksek maliyetlerle edineceğiniz hantal programlar yerine son derece basit ve tamamen istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz ONELEE MUHASEBE PROGRAMI’ nı edinmek bizce mantık çerçevesindedir.

Hemen indir

Stok Kart Tanımları

 1. barkod tanımlama
 2. oem kodu tanımlama
 3. marka tanımlama
 4. grubu – kategori – alt kategori tanımlama
 5. satış mağazası
 6. özel kod
 7. stok yaşlandırma
 8. muhasebeleştirme
 9. youtube video embed
 10. gelişmiş stok özellikleri
 11. vitrin modu
 12. kampanya modu
 13. statü ( stoğu pasif etme )
 14. variant ( renk –beden –barkod ) alt stok oluşturma
 15. barkod tablosu
 16. renk tablosu
 17. birim tablosu ( 5 adet koli yapar, 4 koli palet yapar, 5 palet konteynır yapar vb )
 18. çarpan oluşturma ( örneğin 6lı soda )
 19. hızlı fiyat değiştirme
 20. alt fiyat tablosu ( cari karttan seçilir 4 grup ) örneğin toptancı fiyatı bayi fiyatı vb.
 21. satış fiyatlarını alış fiyatlarına göre güncelleme
 22. alış fiyatlarını güncelleme
 23. satış fiyatlarını güncelleme
 24. stok takibi
 25. stok risk raporu
 26. envanter raporu
 27. barkod yazdırma ( etiket tasarımı dahil )
 28. stok listesi yazdır
 29. stok kart listesi yazdır
 30. eksik stok listesi yazdır
 31. katolog yazdırma ( liste tablo )
 32. ağaç menü

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasa Kartı Tanımları

 1. ödeme işlemleri
 2. tahsilat işlemleri
 3. muhasebe işlemleri
 4. çoklu kasa
 5. istatistik
 6. kasa hesap ekstresi
 7. dövizli işlemler
 8. senet tahsil
 9. senet ödeme
 10. virman
 11. toplu ödeme
 12. toplu tahsilat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banka Kartı Tanımları

 1. ödeme işlemleri
 2. tahsilat işlemleri
 3. muhasebe işlemleri
 4. çoklu banka
 5. kredi kartı tahsilatı
 6. pos entegrasyonu
 7. istatistik
 8. banka hesap ekstresi
 9. dövizli işlemler
 10. çek tahsil
 11. çek ödeme
 12. virman
 13. ileri tarihli işlemler

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çek senet işlemleri

 1. çek çıkış cari hesaba
 2. çek giriş cari hesaba
 3. senet çıkış cari hesaba
 4. senet giriş cari hesaba
 5. çek çıkış banka hesabına
 6. çek giriş banka hesabından
 7. çek tahsil banka
 8. çek ödeme banka
 9. senet tahsil kasa
 10. senet ödeme kasa
 11. çek iade
 12. senet iade
 13. protesto
 14. karşılıksız
 15. çek senet ekstresi
 16. bordrolar
 17. senet yazdırma ( matbu evrak yazdırma )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depo işlemleri

 1. çoklu depo tanımlama
 2. depo çıkış işlemleri
 3. depo giriş işlemleri
 4. depo raporları

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recover ( geri gönüşüm kutusu )

recover modülü ile silinmiş işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Yetkilendirme bölümünden kullanıcıların işlem silme yetkisini

yöneticiye onaya gönder

kullanıcılar işlem silemez

olarak ayarlayabilirsiniz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekont işlemleri

 1. borç dekontu
 2. alacak dekontu
 3. sayir giriş
 4. sayir çıkış
 5. toplu borç dekontu
 6. toplu alacak dekontu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatura işlemleri

 1. alım faturaları
 2. satış faturaları
 3. alım iade faturası
 4. satış iade faturası
 5. alınan hizmet faturaları
 6. verilen hizmet faturaları
 7. sevk irsaliyeleri
 8. alım irsaliyeleri
 9. alınan fiyat farkı faturaları
 10. verilen fiyat farkı faturaları

Döviz tablosu ( kur işlemleri )

merkez bankası ve piyaza efektif kur desteğine sahip tablomuzda ülkemizde kullanılan kurları içermektedir. İstenildiğinde kurlar otomatik olarak güncellenmektedir.

merkez bankası döviz kurları
serbest piyasa döviz kurları


Muhasebeleştirme ( resmi )

 1. muhasebe hesap planı
 2. mahsup fişleri
 3. otomatik muhasebeleşitirme
 4. manuel muhasebeleştirme

Yönetici işlemleri

 1. yetkilendirme işlemleri
 2. barkod departmanları ( market terazisi vb )
 3. sıralı karkod oluşturucu ( ean13 ean8 )
 4. otomatik barkod oluştur ( stok eklerken )
 5. sx formül tablosu örneğin ( en x boy x yükseklik = m3 ) fatura birim çarpanı
 6. stok için online arama
 7. indirim kartları
 8. sql execute ( ileri düzey kullanıcılar )
 9. kullanıcı yönetimi

Raporlar ve ekstralar

 1. envanter raporu
 2. görünüm ayarları
 3. genel analiz raporu
 4. ba-bs mütabakatı
 5. toplu işlemler
 6. başlangıç fişleri
 7. dosyalama
 8. hatırlatıcı
 9. tasarımları çoğaltabilme
 10. seri numarası ile garanti takibi